Inschrijven

Inschrijving kan via het inschrijfformulier op de site. De inschrijving voor het toernooi is pas definitief als het inschrijfgeld is ontvangen. Tot dat moment komt je team op de reservelijst te staan. Van de definitieve inschrijving ontvang je via e-mail z.s.m. bericht. Bij overinschrijving geldt dat het team waarvan de betaling als eerste is ontvangen, voorrang krijgt. We hebben plek voor 90 teams. Afgewezen teams worden op de reservelijst gezet. Hierbij geldt ook de volgorde van ontvangst van het inschrijfgeld. Wanneer er onvoldoende teams zijn aangemeld voor een bepaald niveau (niveau/aantal spelers) worden er niveaus samengevoegd in een poule.

Inschrijfgeld

Het inschrijfgeld bedraagt € 27,50 per team. Indien een team zich afmeldt: tot vier weken voor het toernooi vindt restitutie van het inschrijfgeld plaats. Daarna vindt geen restitutie meer plaats. Afmelding moet via e-mail naar oryxbeach@gmail.com en is pas geldig als deze per e-mail is bevestigd door de organisatie. Mocht het toernooi wegens slecht weer niet doorgaan, dan vindt er gedeeltelijke restitutie (50%) van het inschrijfgeld plaats. De Oryx Beachcommissie besluit of het toernooi wel/niet doorgaat vanwege eventuele slechte weersomstandigheden. Hier kan niet over gecorrespondeerd worden.

Uiterste inschrijfdatum

Inschrijven voor Oryx Beach kan tot en met de laatste week voor het toernooi.

Uitsluiting aansprakelijkheid voor diefstal, schade en ongevallen

Deelname aan het toernooi en gebruik van eventuele voorzieningen of attracties is voor eigen risico. De organisatie van het Oryx Beach volleybaltoernooi is niet aansprakelijk voor schade van deelnemers die is ontstaan tijdens of door deelname aan het toernooi. Dit geldt eveneens voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen.

Meer informatie

Voor meer informatie kun je e-mailen naar oryxbeach@gmail.com

Sluit Menu